Re-integratie en Participatie

Participeren is belangrijk voor iedereen. Een goede en passende daginvulling zorgt voor structuur, participeren in de maatschappij en sociale contacten. Welke vorm de daginvulling heeft, verschilt per persoon: betaald werk, vrijwilligerswerk of studie.  Het uitgangspunt is dat het een daginvulling is die passend is.

Compleet Mensenwerk voert sinds 2013 re-integratie- en participatietrajecten uit. Wij voeren deze trajecten uit voor gemeenten, UWV en werkgevers.

Compleet Mensenwerk ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een passende baan of zinvolle dagbesteding. Bij het zoeken naar een passende daginvulling, bekijken wij per persoon de ontwikkelingsmogelijkheden: waar liggen de krachten, maar ook rekening houden met belemmeringen.  Daarnaast zijn wij in staat om voor goede aanpassingen in de daginvulling te zorgen, zodat er voorkomen wordt dat iemand klachten uit de belemmeringen ervaart of structureel overvraagd wordt.  Als organisatie streven wij naar een inclusieve samenleving.

Compleet Mensenwerk onderscheidt zich door een integrale aanpak.  Naast re-integratie zijn wij ook gespecialiseerd in ambulante begeleiding en woonbegeleiding. Door de diversiteit aan dienstverlening hebben wij veel verschillende expertises in huis die wij in een traject kunnen inzetten, dus de nodige ondersteuning is altijd dichtbij.

Binnen Compleet Mensenwerk is ruime ervaring met:

  • Psychiatrie
  • Psychologie
  • Intercultureel werken

Waarom Compleet Mensenwerk?

Binnen de re-integratiebegeleiding staat het werk centraal. Compleet Mensenwerk biedt ondersteuning op maat. Onze deskundige medewerkers hebben onder andere ruime ervaring met psychische/psychosociale problematiek, fysieke beperkingen en intercultureel werken. Wij kunnen maatwerk leveren binnen verschillende arbeidsmarktsectoren en aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. Vanwege de diversiteit aan expertises die wij tijdens een traject kunnen inzetten, is de nodige ondersteuning altijd dichtbij.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op via het algemeen contactformulier, bellen naar:
085 – 485 9688 of mailen naar:  info@compleet-mensenwerk.nl