drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Voor wie

We zijn er voor mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen en voor mensen die om andere redenen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

We zijn er voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. We bieden begeleiding en ondersteuning aan mensen met een PGB (persoonsgebonden budget) en mensen die gebruikmaken van ZIN (Zorg In Natura). Om wie het ook gaat of wat de beperkingen of belemmeringen ook zijn, we zijn er om mensen weer zelfstandig te laten participeren in de maatschappij. Wij gaan hierbij uit van de eigen kracht en kijken samen waar de mogelijkheden liggen. Samen werken we ernaartoe dat de cliënt zo snel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven pakt en weer zo zelfstandig mogelijk deel kan uitmaken van de maatschappij.

Voor wie werken we

We werken voor diverse gemeenten in Regio Centraal Gelderland, Food Valley en Nijmegen Rivierenland. Per gemeente bieden we verschillende diensten aan, zoals jobcoaching, ambulante begeleiding, re-integratie en de begeleiding van statushouders. We werken voor de volgende opdrachtgevers:

Gemeente Wageningen

Gemeente Renkum

Gemeente Arnhem

Gemeente Barneveld

Gemeente Ede

Gemeente Veenendaal

Gemeente Rhenen

Gemeente Renswoude

Gemeente Druten

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Tiel

Gemeente Nijmegen

UWV

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan begeleiding of ondersteuning, maar staat uw gemeente er niet tussen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar: 06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.