Voor wie

Compleet Mensenwerk is er voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek die ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

Compleet Mensenwerk is gecontracteerd om deze zorg te bieden op basis van ZIN (Zorg in Natura). PGB (persoonsgebonden budget) behoort ook tot de mogelijkheden.

Herstel vormt de basis. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt er samen met de cliënt gekeken waar de mogelijkheden, kansen en kwetsbaarheden liggen. Doel is dat de cliënt de regie voert over zijn eigen herstel. Dit is voor iedereen een uniek proces. Samen met de verwijzer en cliënt wordt gekeken op welke domeinen er hulpvragen zijn. Hier zal de inzet van Compleet Mensenwerk op afgestemd worden.

Voor wie werken we

We werken voor diverse gemeenten in Regio Food Valley en Nijmegen Rivierenland. Per gemeente bieden we verschillende diensten aan, zoals jobcoaching, ambulante begeleiding, re-integratie en de begeleiding van statushouders. We werken voor de volgende opdrachtgevers:

Gemeente Wageningen

Gemeente Renkum

Gemeente Barneveld

Gemeente Ede

Gemeente Veenendaal

Gemeente Rhenen

Gemeente Renswoude

Gemeente Druten

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Tiel

Gemeente Nijmegen

UWV

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan begeleiding of ondersteuning, maar staat uw gemeente er niet tussen? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Of neem contact op.
T: 085-485 9688
E: info@compleet-mensenwerk.nl.