drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Ambulante begeleiding

Woont u zelfstandig, maar ervaart u problemen bij het uitvoeren of regelen van noodzakelijke algemene dagelijkse bezigheden? Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen  die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Een ambulant begeleider helpt u bij het bevorderen, behouden of het compenseren van uw zelfredzaamheid. De begeleiding kan zowel bij u thuis of elders geboden worden. Dit doen we geheel op maat. Iedereen is anders en vraagt dus ook om een andere vorm van begeleiding. Onze begeleiders kunnen u ondersteuning bieden op veel verschillende levensgebieden, waaronder de organisatie van uw huishouding, financiën, (vrijwilligers)werk, sociale contacten  en activiteiten of omgaan met psychische klachten in het dagelijks leven.

Hoe werken wij?

De begeleider maakt samen met u een plan op basis waarvan de begeleiding zal worden ingezet. De begeleiding wordt afgestemd op uw behoeften, wensen en mogelijkheden. Zo bieden wij ondersteuning aan mensen die, bijvoorbeeld als gevolg van een psychische stoornis, problemen ervaren bij  dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, beheerszaken regelen, het onderhouden van sociale relaties of organisatie van de huishouding. De begeleiding kan ook kortdurend preventief worden ingezet om te voorkomen dat u in de toekomst vastloopt. Denk bijvoorbeeld  aan het leren en oefenen van noodzakelijke handelingen en vaardigheden, het aanbrengen van dagstructuur of  het voorbereiden van gesprekken met instanties op het terrein van wonen, werk en onderwijs. Hierbij werken wij samen met u toe naar een situatie waarin u zelfstandig de regie over uw eigen leven kunt voeren en u weet hoe u uw mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Voor wie?

We bieden ambulante begeleiding aan mensen met psychische klachten vanaf 18 jaar. We werken voor mensen met een PGB (persoonsgebonden budget) en op basis van ZIN (Zorg In Natura).

 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over ambulante begeleiding kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar:
06-11955292 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.