drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Life coaching

Zijn er (meervoudig of complexe) belemmeringen in het dagelijks leven waardoor u niet of onvoldoende zelfstandig kunt participeren in de maatschappij? In opdracht van de gemeente of opdrachtgever brengen wij uw problematiek in kaart.

Life coaching is een vorm van persoonlijke en intensieve coaching. Het doel van de coaching is dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt participeren in de maatschappij. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats in uw eigen woon- en/of leefomgeving. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken op ons kantoor in Wageningen.

In het life coachingstraject kijken we naar alle factoren in uw leven (gezondheid, financiën, sociale contacten etc.). Hierin betrekken we ook maatschappelijke- en zorgaanbieders. Met deze informatie stelt de life coach samen met u een plan op om de problematiek op te lossen of beheersbaar te maken. De life coach is de stabiele factor tijdens het traject. De coach stimuleert u om zelf uw problemen op te lossen en belemmeringen weg te nemen. De life coach maakt hiervoor duidelijke afspraken met u, bewaakt de voortgang en houdt de opdrachtgever op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De duur van het traject is sterk afhankelijk van uw hulpvraag en de complexiteit van de problematiek. Bij aanvang maken we een zorgvuldige inschatting van de benodigde begeleiding en zorgbehoefte. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix en/of de ABC-meting.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over life coaching kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar:
06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.