Life coaching

Wilt u als verwijzer in beeld brengen wat de hulpvraag is van uw cliënt en wat er nodig is?

Zijn er (meervoudig of complexe) belemmeringen in het dagelijks leven bij uw cliënt waardoor diegene niet of onvoldoende zelfstandig kan participeren in de maatschappij? In opdracht van de gemeente of verwijzer brengt Compleet Mensenwerk de problematiek van de cliënt in kaart.

Hoe werken wij?
Life coaching is een vorm van persoonlijke en intensieve coaching. Het doel van de coaching is dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt participeren in de maatschappij. De gesprekken vinden bij u thuis plaats. Wanneer gewenst kan er ook elders, bijvoorbeeld op kantoor bij Compleet Mensenwerk afgesproken worden.

In het life coaching traject wordt er gekeken naar alle levensdomeinen waaronder wonen, financiën, huishouding, sociale contacten en dagbesteding. Wanneer nodig worden hier zorgaanbieders bij betrokken. Aan de hand hiervan stelt de life coach samen met u een plan op. Doel is om met dit plan uw problematiek voor u beheersbaar te maken en/of op te lossen. De life coach is de constante factor gedurende het traject. De coach stimuleert u om zelf uw problemen op te lossen en belemmeringen weg te nemen. De life coach doet dit door met u mee te kijken, te denken, afspraken te maken en bewaakt de voortgang. Daarnaast verzorgt de life coach een terugkoppeling over de voortgang van het proces aan uw verwijzer.

De duur van het traject is afhankelijk van uw hulpvraag en de complexiteit van de problematiek. Bij aanvang wordt er een inschatting gemaakt op basis van uw problematiek en zorgbehoefte wat de benodigde inzet zal zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidsmatrix en/of de ABC-meting.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over life coaching kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Of neem contact op.
T: 085-485 9688
E: info@compleet-mensenwerk.nl.