Het Werkpunt

Mensen in de gemeente Wageningen die onvoldoende arbeidsfit zijn voor een reguliere baan kunnen werken aan hun competenties, vaardigheden en werkhouding bij het Werkpunt.

Het Werkpunt is het werkbedrijf van Compleet Mensenwerk. Een loods met werkervaringsplekken voor mensen in de gemeente Wageningen die om verschillende redenen nog niet klaar zijn voor een betaalde baan. Op het Werkpunt ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling. Een participatiecoach stimuleert u om te werken aan uw competenties, vaardigheden en werkhouding. Met als doel om u weer arbeidsfit te krijgen, zodat u uiteindelijk kunt uitstromen naar betaald werk en kunt participeren in de maatschappij.

Van coaching naar ontwikkeling

Na aanmelding volgt een uitgebreide intake. Aan de hand van een checklist en uw persoonlijke doelen en behoeften stelt een coach een coachingsplan op. Aanvullend gebruikt de coach de zelfredzaamheidsmatrix om te zien of er problemen zijn die aandacht nodig hebben of van invloed zijn op uw arbeidsmogelijkheden. Om de voortgang van uw doelen bij te houden, wordt alles vastgelegd in een werkboek. Ook is er altijd een participatiecoach aanwezig op de werkvloer. De coach is er voor vragen, maar ook voor meer inzicht in uw mogelijkheden en problemen.

Een werkervaringsplek wordt in eerste instantie aangegaan voor 3 maanden, met een maximale uitloop naar 12 maanden. Daarna kijken we of er voldoende voortgang is geboekt en of voortzetting kan bijdragen aan uw arbeidsfitheid. Het kan ook zijn dat we besluiten om hierbij andere hulp in te schakelen.

Voor iedereen passend werk

Het Werkpunt biedt ruimte aan twintig deelnemers per dagdeel. De werkzaamheden zijn divers. U kunt er arbeidsmatige activiteiten doen, zoals het repareren van fietsen, ontbijtpakketten en lenzendoosjes verpakken. Er is ook een trainingsruimte met computers, hier kunt u naar vacatures zoeken of werken aan uw cv. Op deze manier is er altijd een passende daginvulling. Het is ook mogelijk om tussen verschillende werkzaamheden te wisselen. In overleg kunt u ook werkzaamheden combineren met andere projecten in de gemeente Wageningen.

Samenwerking met uw klantmanager

We houden de klantmanager (onze opdrachtgever) regelmatig op de hoogte over uw voortgang. Indien gewenst betrekken we hem/haar actief bij uw weg naar arbeidsfitheid. Om het traject zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, werken we ook samen met andere partijen in Wageningen en omgeving die werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen. Dankzij dit grote en diverse netwerk kunnen we, als vervolgstap na het Werkpunt, een passende werkervaringsplaats zoeken bij een regulier bedrijf. Wanneer u arbeidsfit bent voor een betaalde baan, kunnen we vervolgens helpen bij het aanleveren van achtergrondinformatie, zoals uw persoonlijke doelen en wensen, kwaliteiten, valkuilen en werkgerelateerde competenties. Op deze manier verloopt de bemiddeling naar een betaalde baan zo effectief mogelijk.

Doorstromen naar een WEP

Het Werkpunt is de eerste stap om u weer arbeidsfit te krijgen. Wanneer blijkt dat u toe bent aan de volgende stap kunt u doorstromen naar een werkervaringsplek bij een regulier bedrijf.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over het Werkpunt kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar:
0317- 745 466 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.