Bemoeizorg

Heeft u als verwijzer te maken met mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben, maar dat zelf niet willen, kunnen of durven te vragen?

De eigen hulpvraag herkennen en erkennen kan voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek behoorlijk lastig zijn. Wat als diegene geen hulp wil, kan of durft te vragen? Bijvoorbeeld door slechte ervaringen met hulpverleners in het verleden of doordat diegene niet goed kan herkennen en erkennen dat er hulp nodig is en zorg gaat mijden. Op dat moment kan men spreken van een zorgwekkende zorgmijder en kan bemoeizorg een optie zijn.

Bemoeizorg houdt in dat de begeleiders van Compleet Mensenwerk zich met de zorg gaan “bemoeien” wanneer de cliënt dat niet (meer) zelf wil, kan of durft. De begeleiders van Compleet Mensenwerk zetten in op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Dit betekent blijven komen ook als de cliënt in eerste instantie afwijzend reageert en doen wat je zegt dat je gaat doen. Doel is dat de cliënt de zorg krijgt die nodig is. De weg hiernaartoe zal bij bemoeizorg vol uitdagingen zijn en vraagt van de begeleider dat zij out of the box in mogelijkheden kunnen denken en door gaan waar de rest stopt. Deze kwaliteiten beschikken begeleiders van Compleet Mensenwerk.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over bemoeizorg kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Of neem contact op.
T: 085-485 9688
E: info@compleet-mensenwerk.nl.