drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Bemoeizorg

We zijn er voor mensen met psychische klachten die hulp nodig hebben, maar dat zelf niet willen, kunnen of durven vragen. Deze mensen bieden wij bemoeizorg.

Wie zelfstandig wil deelnemen aan de maatschappij zal ook zelfstandig keuzes moeten maken.
Voor mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale problemen kan dat soms behoorlijk lastig zijn. Keuzes maken, betekent bijvoorbeeld ook hulp vragen wanneer het nodig is. Maar wat als u geen hulp wilt, kunt of durft te vragen? Bijvoorbeeld door slechte ervaringen met hulpverleners, door verslavingsproblemen of doordat u niet goed voor uzelf kunt zorgen. Op dat moment is bemoeizorg nodig. Bemoeizorg houdt in dat de begeleiders van Compleet Mensenwerk zich met de zorg gaan ‘bemoeien’ wanneer de cliënt dat niet (meer) zelf wil, kan of durft. De begeleiders van Compleet Mensenwerk overtuigen de cliënt dat zorg nodig is voor de eigen gezondheid, een goede leefsituatie en een zelfstandige deelname aan de maatschappij.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over bemoeizorg kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar: 06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.