drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Herindicaties

In opdracht van gemeenten voert Compleet Mensenwerk herindicaties uit. We dragen zorg voor een objectieve beoordeling van de zorgbehoefte van de cliënt en adviseren op basis daarvan aan gemeenten.

Met behulp van een herindicatie wordt beoordeeld of de ondersteuning die is ingezet door de RIBW of andere zorgaanbieders naar tevredenheid is ingezet. En of afschaling van zorg mogelijk is. Wanneer de zorgvraag van een cliënt verandert, kan het zijn dat een cliënt meer of juist minder zorg nodig heeft dan in de huidige Wmo-indicatie is vastgelegd. In dat geval is een herindicatie nodig. Op basis van de beoordeling geven we een nieuwe passend ondersteuningsadvies aan het Wmo-loket van de betreffende gemeente.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over herindicaties kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar: 06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.