Begeleiding

Compleet Mensenwerk is er voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek die ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig hebben.

Deze begeleiding bestaat uit ondersteuning op alle levensdomeinen waaronder wonen, financiën, huishouding, sociale contacten en dagbesteding. Compleet Mensenwerk is gecontracteerd om deze zorg te bieden op basis van ZIN (Zorg in Natura). PGB (persoonsgebonden budget) behoort ook tot de mogelijkheden.

Herstel vormt de basis van de begeleiding. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt er samen met de cliënt gekeken waar de mogelijkheden, kansen en kwetsbaarheden liggen. Doel is dat de cliënt de regie voert over zijn eigen herstel. Dit is voor iedereen een uniek proces. Samen met de verwijzer en cliënt wordt gekeken op welke domeinen er hulpvragen zijn. De begeleider zal hierop de inzet afstemmen zodat de ondersteuning aansluit op de hulpvragen van de cliënt.

Meer informatie?

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over ambulante begeleiding kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Of neem contact op.
T: 085-485 9688
E: info@compleet-mensenwerk.nl.