drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Begeleiding

Voor mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale problemen is het vaak moeilijk om weer zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Wij zijn er voor volwassen en jongeren vanaf 18 jaar met een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in Natura) die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

Het herstel vormt de basis van onze begeleiding. Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht en kijken samen waar de mogelijkheden, kansen en kwetsbaarheden liggen. Samen werken we ernaartoe dat de cliënt zo snel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven oppakt en weer deel uitmaakt van de maatschappij. Wij bieden begeleiding op maat. Dit kan zijn van een aantal maanden tot een aantal jaar specialistische begeleiding in een beschermde omgeving.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over ons begeleidingsaanbod kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar: 06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.