Compleet Mensenwerk

Compleet Mensenwerk biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale kwetsbaarheid. En voor mensen die om andere redenen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

Wij zijn gespecialiseerd in complexe-, meervoudige, psychiatrische en psychosociale problematiek. Wij zijn er voor kwetsbare mensen die gebruikmaken van ZIN (Zorg In Natura) en mensen met een PGB (persoonsgebonden budget). In opdracht van diverse gemeenten in Regio Centraal Gelderland, Food Valley en Nijmegen Rivierenland bieden we begeleiding en ondersteuning bij wonen, werken, zorg en participatie. We bieden woonbegeleiding, ambulante begeleiding, begeleiding naar passend werk, begeleiding aan statushouders, bemoeizorg, jobcoaching en life coaching. Dit doen we vanuit de visie dat iedereen zo zelfstandig en compleet mogelijk kan participeren in de maatschappij.

Meer informatie?

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over ambulante begeleiding kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Of neem contact op.
T: 085-485 9688
E: info@compleet-mensenwerk.nl.