Visie en werkwijze

Iedere cliënt is anders en heeft zijn of haar eigen kwetsbaarheden, problemen en belemmeringen. Daarom bieden wij altijd begeleiding en ondersteuning op maat.

We werken vanuit de visie dat iedereen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat we eerst de cliënt en zijn of haar verhaal leren kennen. We kijken naar het eigen functioneren, de wensen en doelen, eventuele beperkingen en mogelijkheden. Indien mogelijk en wenselijk betrekken we ook familie en vrienden in het traject. Op deze manier bieden we iedere cliënt de best passende begeleiding.

Participatie op maat

We vinden het belangrijk dat iedereen op eigen kracht, maar vooral op zijn of haar eigen manier kan participeren in de maatschappij. We bieden ambulante begeleiding, woonbegeleiding en begeleiding aan statushouders en begeleiden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk of een passende werkervaringsplek. We werken hiervoor samen met verschillende (zorg)aanbieders voor de best mogelijke begeleiding.

Op eigen kracht

Centraal in onze benadering staat het bevorderen van de zelfredzaamheid. Onze begeleiding is herstelondersteunend. We bieden begeleiding en ondersteuning zodat de cliënt weer de regie over zijn/haar eigen leven kan oppakken. We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, leren de cliënt hoe hij/zij de eigen mogelijkheden benut en stimuleren deelname en integratie in de maatschappij. Met als doel dat de cliënt vanuit eigen kracht zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij.

Meer informatie?

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over ambulante begeleiding kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier.

Of neem contact op.
T: 085-485 9688
E: info@compleet-mensenwerk.nl.