Ontwikkelingsgericht wonen

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Compleet Mensenwerk is er voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met een (ernstige) psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek die ondersteuning in de vorm van begeleiding nodig hebben bij wonen.

Met ontwikkelingsgericht wonen biedt Compleet Mensenwerk ondersteuning middels begeleiding op alle levensdomeinen waaronder wonen, financiën, huishouding, sociale contacten en dagbesteding. Compleet Mensenwerk heeft in regio Rivierenland en regio Foodvalley zeven locaties voor ontwikkelingsgericht wonen.

Stabiele woonomgeving
Stabiele huisvesting en een veilige woonomgeving zijn belangrijke basisvoorwaarden. In combinatie met onze begeleiding geeft dit cliënten de kans om te werken aan de vaardigheden die zij verder willen ontwikkelen om tot zelfstandig wonen te kunnen komen. Herstel vormt de basis van de begeleiding die door Compleet Mensenwerk geboden wordt. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en wordt er samen met de cliënt gekeken waar de mogelijkheden, kansen en kwetsbaarheden liggen. Doel is dat de cliënt de regie voert over zijn eigen herstel.

Werkwijze
Compleet Mensenwerk helpt mensen met het laatste zetje in de rug naar zelfstandig wonen. Er wordt in kaart gebracht op welke gebieden iemand hulp nodig heeft en wordt er aan deze doelen gewerkt. Samen werken we toe naar voldoende zelfstandigheid om door te groeien naar de volgende stap; een eigen woonvorm. Dit biedt Compleet Mensenwerk op de ontwikkelingsgerichte woonlocaties. Vanuit deze basis hebben cliënten de kans om aan de vaardigheden te werken die zij wensen te ontwikkelen. Hierbij hecht Compleet Mensenwerk veel waarde aan het netwerk van de cliënt. In samenspraak met de cliënt wordt deze zo veel als mogelijk betrokken bij diens herstel. Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen dagbesteding of werk te hebben, wij kunnen hen hierin begeleiden. Het hebben van een zinvolle invulling van de dag speelt een belangrijke rol in het herstel.

Locaties ontwikkelingsgericht wonen Compleet Mensenwerk
Compleet Mensenwerk biedt ontwikkelingsgericht wonen aan in de gemeente Beneden-Leeuwen, Druten en Tiel en Ede. Het aanbod bestaat uit kleinschalige woonvormen voor vier tot zes personen. Deze woningen liggen in rustige woonwijken, op korte afstand van de dorpskern of (winkel)centrum met voldoende faciliteiten zoals sportgelegenheden en voorzieningen. Ook zijn er in de buurt altijd goede verbindingen met het openbaar vervoer richting Tiel, Nijmegen en Den Bosch.

Locatie Opaalstraat in Ede

Bewoners uit de gemeente Ede huren hier zelf een appartement kijgen ondersteuning van Compleet Mensenwerk. In een periode van 1,5-3 jaar wordt in kaart gebracht op welke gebieden iemand hulp nodig heeft en wordt er aan deze doelen gewerkt. Samen werken we ook op deze locatie toe naar voldoende zelfstandigheid om door te groeien naar de volgende stap; een eigen woonvorm.

Thuis en op onze locaties
Naast ontwikkelingsgericht wonen biedt Compleet Mensenwerk ambulante begeleiding. Een groot voordeel hiervan is dat de begeleiding, nadat een cliënt zelfstandig gaat wonen, uitgevoerd kan worden door Compleet Mensenwerk. Dit biedt continuïteit in het proces van de cliënt.

 

Meer informatie?

Compleet mensenwerk is continue bezig met innoveren, onder andere door ons bestaande aanbod waar nodig te vernieuwen. Het doel is cliënten zo veel mogelijk zelfstandigheid te bieden binnen een ontwikkelingsgerichte locatie. Denk hierbij aan het realiseren van meerdere studio’s en/of appartementen op een locatie. Ook het realiseren van nieuwe woonlocaties valt hieronder. Heeft u een vraag over ontwikkelingsgericht wonen? Of wilt u een cliënt aanmelden? Dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

Regio Nijmegen & Rivierenland
Neem contact op met Heidi Keij, teamleider wonen regio Rivierenland.
T: 06-4198 7504
E: h.keij@compleet-mensenwerk.nl

Regio Food Valley
Neem contact op met Liesbeth Onderstal, Teamleider wonen & ambulante begeleiding
T: 06-15292275
E: l.onderstal@compleet-mensenwerk.nl