drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

Ontwikkelingsgericht wonen

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale problematiek hebben soms extra ondersteuning nodig. Deze mensen bieden wij ontwikkelingsgericht wonen.

Met ontwikkelingsgericht wonen ondersteunen we cliënten bij het wonen. Hiervoor beschikken we over drie locaties: in Druten, Tiel en Beneden-Leeuwen. Ook onderzoeken wij mogelijkheden voor locaties in regio Food Valley (Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal).

Wij bieden een veilige woonomgeving en een gericht trainingsprogramma waarmee cliënten hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit kunnen praktische vaardigheden zijn, zoals huishoudelijke taken. Maar we bieden ook ondersteuning bij de financiële administratie.  Onze begeleiding is herstelondersteunend. Dit houdt in dat we er naartoe werken dat de cliënt weer de regie over zijn of haar eigen leven pakt en uiteindelijk weer de stap kan maken naar zelfstandig wonen.

Van zelfstandig wonen naar zelfstandig leven

Wonen is één van de basisvoorwaarden om zo volledig en zelfstandig mogelijk te participeren in de maatschappij. Het netwerk rond de cliënt is daarbij erg belangrijk. Met elkaar kijken we hoe we de cliënt het beste verder kunnen helpen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Toeleiden naar passend werk of dagbesteding is een onderdeel van ontwikkelingsgericht wonen.

Waar werken wij?

Wij bieden ontwikkelingsgericht wonen aan in de gemeente Druten, Tiel en Beneden-Leeuwen. We beschikken hiervoor over vier- en zespersoons woonvoorzieningen. Deze woningen liggen in rustige woonwijken, op korte afstand van de dorpskern of (winkel)centrum met voldoende faciliteiten, zoals sportgelegenheden en voorzieningen. Ook zijn er in de buurt altijd goede verbindingen met het openbaar vervoer richting Tiel, Nijmegen en Den Bosch.

Thuis en op onze locaties

Naast ontwikkelingsgericht wonen bieden we ook ambulante begeleiding. Op deze manier kunnen wij cliënten zowel thuis als in één van onze woningen verder begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Een groot voordeel hiervan is dat de begeleiding, nadat iemand weer zelfstandig gaat wonen, uitgevoerd kan worden door dezelfde persoon.

Realisatie nieuwe woonvormen in 2020

In 2020 zullen wij ook nieuwe woonvormen gaan realiseren in Ede.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over ontwikkelingsgericht wonen? Of wilt u een cliënt aanmelden voor woonbegeleiding? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar:
06-41987504 of mailen naar Heidi Keij: h.keij@compleet-mensenwerk.nl.