Re-integratie via werkgever

Wij ondersteunen werkgever en werknemer bij de verschillende zaken waar ze tegen aanlopen: de wet- en regelgeving is complex en de relatie tussen de werkgever en werknemer kan onder spanning komen te staan.

Tijdens de re-integratie in de ziekteperiode van de werknemer heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de eerste twee jaar van ziekte bij de werkgever en werknemer gelegd, via de wet verbetering poortwachter.

De werkgever en de werknemer hebben zich aan afspraken te houden en moeten zich allebei inzetten voor de re-integratie.

Zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is.

De eerste stap van goede re-integratie is dat de werkgever en werknemer bekijken of de zieke werknemer kan re-integreren in zijn eigen werk of in een andere functie bij de huidige werkgever.

Het kan zijn dat de oude functie van de werknemer wordt aangepast of dat de werknemer wordt ingezet voor andere werkzaamheden.

Als bij de huidige werkgever geen passend werk gecreëerd kan worden is de volgende stap dat er gekeken wordt of de werknemer aan het werk kan bij een andere werkgever, waar wel passend werk is.

De werkgever kan er dan voor kiezen om Compleet Mensenwerk in te zetten om de verdere re-integratie goed te laten verlopen.

Ook na het tweede jaar ziekte bieden wij de mogelijkheid voor begeleiding aan de zieke medewerker, dit is interessant voor organisaties die eigenrisicodrager zijn.

Voor de private markt bieden wij op maat gemaakte trajecten.