Samen verder: Woonzorgnet en Compleet Mensenwerk bundelen krachten 

Samen verder: Woonzorgnet en Compleet Mensenwerk gaan juridisch verder als één organisatie. Vanaf april 2022 werken Woonzorgnet en Compleet Mensenwerk al intensief samen, met het oog op een fusie in de toekomst. Op 1 januari 2024 werd de juridische fusie een feit.

compleet mensenwerk woonzorgnet gebakjes

De dienstverlening en werkgebieden van beide organisaties vullen elkaar goed aan. Ze bieden een stevige verbinding tussen zorg en het sociaal domein. Compleet Mensenwerk is gestart vanuit het participatie-gedachtengoed met arbeidsparticipatie, re-integratie, woonbegeleiding en ambulante zorg. Bij Woonzorgnet was deze ontwikkeling andersom, vanuit beschermd wonen naar ambulante begeleiding en dagbesteding/participatie. Participatie is een wezenlijk onderdeel van herstel. Daarom sluiten de activiteiten van Compleet Mensenwerk en Woonzorgnet mooi op elkaar aan en versterken zij elkaars kwaliteiten. Voor cliënten van Compleet Mensenwerk verandert er niets, ook na de fusie blijft de zorg aan cliënten op de eerste plaats staan. Dezelfde zorg aan dezelfde cliënten.

De juridische fusie was een mooie gelegenheid om de teams van Compleet Mensenwerk te verwelkomen en te trakteren op een gebakje.