Werkfit maken

Als iemand al langere tijd geen (betaald) werk heeft gehad kan de stap om naar een betaalde baan te gaan groot zijn. Daarnaast kan het zijn dat er zaken in iemands leven spelen waardoor iemand nog niet klaar is om naar betaald werk te gaan.

 

Het traject ‘Werkfit maken’ is erop gericht dat iemand wordt begeleid om weer een eerste stap richting (betaald) werk te zetten.

In dit traject bekijken wij wat iemand nodig heeft om richting betaald werk te gaan en welk werk passend is. En is er een goed beeld over de mogelijkheden en belemmeringen van iemand.

Belangrijke doelen tijdens dit traject zijn:

  • Versterken werknemersvaardigheden
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit
  • In kaart brengen van arbeidspositie

Het kan zo zijn dat iemand ondersteuning nodig heeft om duurzaam aan het werk te blijven. Wij kunnen dan ondersteuning beiden bij de toeleiding naar een indicatie.

 Dit traject kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld met een werkervaringsplek, dit is een externe werkplek waarin iemand binnen een regulier lokaal bedrijf aan re-integratiedoelen gaat werken. Onze coaches komen regelmatig langs op de werkplek om te bespreken hoe het gaat.

Het vervolg op dit traject is het traject Naar werk.

 

Terug naar UWV.

Waarom Compleet Mensenwerk?

Binnen de re-integratiebegeleiding staat het werk centraal. Compleet Mensenwerk biedt ondersteuning op maat. Onze deskundige medewerkers hebben onder andere ruime ervaring met psychische/psychosociale problematiek, fysieke beperkingen en intercultureel werken. Wij kunnen maatwerk leveren binnen verschillende arbeidsmarktsectoren en aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. Vanwege de diversiteit aan expertises die wij tijdens een traject kunnen inzetten, is de nodige ondersteuning altijd dichtbij.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op via het algemeen contactformulier, bellen naar:
085 – 485 9688 of mailen naar:  info@compleet-mensenwerk.nl