Nieuw: Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

IPS is een methode om mensen met een psychische aandoening te helpen bij het krijgen en behouden van betaald werk. In een IPS-traject kijkt de IPS-trajectbegeleider naar de kansen en mogelijkheden voor de deelnemer en helpt de deelnemer met werk zoeken, vinden en behouden. Grootste verschil met andere methodieken is dat bij IPS de deelnemer zo snel mogelijk aan het werk gaat. Daarna kijken we wat nodig is, zoals bijvoorbeeld aanvullende trainingen.

IPS woonzorgnet – Compleet mensenwerk

Op 25 juni was bij Compleet Mensenwerk de kick-off voor de nieuwe dienst. Na een inleiding door Sacha van Geel en Hanne Derickx spraken Dorien Verhoeven van het Kenniscentrum Phrenos, IPS-trajectbegeleiders en anderen uit het werkveld over de mogelijkheden en de successen van IPS.

Meer informatie over IPS