Doelgroepen

Statushouders
Wij zijn op de hoogte van de rechten en plichten die statushouders hebben. Wij hebben ervaring met het ondersteunen bij het eigen maken van de Nederlandse taal. Wij richten onze taalondersteuning op het zoeken en behouden van werk. In onze begeleiding van statushouders nemen wij ook het eigen maken van de Nederlandse werknemersvaardigheden mee.

Daarnaast geven wij voor de gemeente Wageningen de Participatieverklaringtraining waarin wij ondersteuning bieden aan statushouders bij het eigen maken van onze Nederlandse normen en waarden.

Mensen met een verklaring doelgroepregister
Onze begeleiding is er opgericht om in kaart te brengen wat iemand nodig heeft. Het kan zijn dat wij in onze begeleiding inzetten op het aanvragen van een doelgroep registratie. Ook in de vervolgstappen als iemand is openomen in het doelgroep register bieden wij begeleiding zoals bij het zoeken naar een passende werkplek, het en informeren van de werkgever over de voorzieningen die een medewerker uit de doelgroep heeft en om de werknemer goed in te werken. Wij vinden het belangrijk in de begeleiding van doelgroepers om goed samen te werken met andere betrokken partijen.

(Schoolgaande) jongeren
Ieder jaar zijn er jongeren die vanuit de participatiewet weer beginnen met een opleiding. Wij ondersteunen jongeren met het aanmeldproces van een opleiding, dit zijn jongeren met diverse achtergronden. Daarnaast begeleiden wij jongeren waarbij regulier onderwijs niet aansluit bij wat zij nodig hebben. Wij begeleiden deze jongeren naar een passende praktijk plek zodat zij zich kunnen ontwikkelen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Door diverse redenen kan iemand in de bijstand komen, dit kan iedereen overkomen. Als iemand voor langere tijd in de participatie wet blijft heeft dit vaak bepaalde redenen en wordt de afstand tot de arbeidsmarkt groter. Het is dan belangrijk om iemand weer stapje voor stapje aan arbeid te laten wennen.

Mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek
Mensen met een indicatie  beschut werk zijn gebaat bij duidelijkheid en goede begeleiding. Compleet Mensenwerk biedt op het Werkpunt in Wageningen werkplekken voor mensen met een indicatie beschut werk en biedt jobcoaching aan mensen met een externe werkplek.

Waarom Compleet Mensenwerk?

Binnen de re-integratiebegeleiding staat het werk centraal. Compleet Mensenwerk biedt ondersteuning op maat. Onze deskundige medewerkers hebben onder andere ruime ervaring met psychische/psychosociale problematiek, fysieke beperkingen en intercultureel werken. Wij kunnen maatwerk leveren binnen verschillende arbeidsmarktsectoren en aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. Vanwege de diversiteit aan expertises die wij tijdens een traject kunnen inzetten, is de nodige ondersteuning altijd dichtbij.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op via het algemeen contactformulier, bellen naar:
085 – 485 9688 of mailen naar:  info@compleet-mensenwerk.nl