Begeleiding statushouders

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die op zoek zijn naar werk of een opleiding.

Onze begeleiders hebben een brede ervaring binnen de interculturele hulpverlening, omgang met cultuurverschillen en taalbarrières. Zij zijn bekend met de procedures en regelgeving van betrokken instanties en weten door hun specialisaties, achtergrond en kennis hoe zij verkregen informatie kunnen omzetten in een goed advies. Voor een optimale begeleiding, maken zij eerst een inschatting van de begeleidingsbehoefte en middelen die nodig zijn om de participatie van de statushouder in de maatschappij te vergroten. Belangrijk zijn ook eventuele indicatoren die kunnen wijzen op belemmeringen en problemen tijdens het integratieproces. Indien gewenst kan de begeleiding ook door een Arabisch sprekende coach worden verzorgd.

Een passende opleiding

We begeleiden statushouders die een opleiding willen volgen. We begeleiden hen bij het maken van de juiste studiekeuze tot aan de start van een opleiding. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de aanmelding of het regelen van allerlei praktische zaken. Desgewenst bieden we ook nazorg. Ook onderhouden we regelmatig contact met de statushouder en de studieloopbaanbegeleider om uitval tijdens de studie te voorkomen.

Passend werk

Naast een opleiding helpen we statushouders ook bij het vinden van passend werk. Onze zoektocht begint met een uitgebreide inventarisatie van de opleidings- en werkachtergrond en de wensen en competenties van de statushouder tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Belangrijk is ook de inzet van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Op deze manier krijgt de statushouder de gelegenheid om de Nederlandse taal te leren en kan hij/zij kennis en vaardigheden opdoen, wat de kans op betaald werk vergroot. Om de ontwikkeling van de statushouder te volgen en waar nodig te stimuleren, bieden we begeleiding op en rondom de werkvloer. Ook stellen we samen met de statushouder en aanbieder van de werkervaringsplek een persoonlijk plan op. Om de kans op een passende baan en deelname aan de maatschappij verder te vergroten, kunnen we ook ondersteunen bij het maken van een goed cv.

Training participatieverklaring

Om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat statushouders inzicht krijgen in de rechten, plichten, normen en waarden. Daarom moeten alle nieuwkomers vanaf 1 oktober 2017 het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente als onderdeel van hun inburgeringsexamen. Hiervoor bieden wij de training participatieverklaring aan.

De inhoud van de training is mede samengesteld uit de folder “Kernwaarden van de Nederlandse samenleving” uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014. Daarnaast maken wij gebruik van onderdelen uit de “Toolbox Participatieverklaring” die ProDemos heeft samengesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door middel van een leuke afwisseling tussen theorie en voorbeelden uit de praktijk leren de deelnemers  over de Nederlandse  Rechtsstaat, solidariteit, democratie, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid en gelijkwaardigheid.

In aanvulling op de voorgeschreven inhoud kan indien gewenst tijdens de training ook aandacht besteed worden aan andere  belangrijke onderwerpen. Op verzoek van opdrachtgevers hebben wij bijvoorbeeld informatie over de wet- en regelgeving rondom de Participatiewet, bijzondere bijstand, uitleg over gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen en informatie over de historie van de stad opgenomen in de training.

Bij het samenstellen van de trainingsgroepen houden we rekening met de achtergrond, geletterdheid en de beheersing van de Nederlandse taal. Indien nodig vragen we een tolk om de training te vertalen.

 

 

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over de begeleiding van statushouders kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar: 06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.