Compleet Mensenwerk en Woonzorgnet bundelen krachten

Vanaf 13 april 2022 bundelen Compleet Mensenwerk en Woonzorgnet hun krachten. Compleet Mensenwerk biedt naast woonbegeleiding en ambulante begeleiding ook dagbesteding,
job coaching, re-integratie en participatiebegeleiding gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

compleet-mensenwerk_1980_1290_05

Regionale aansluiting en aanvullend portfolio

Met Compleet Mensenwerk heeft oprichter Marc Visschers de afgelopen 9 jaar een professionele en onderscheidende organisatie binnen het sociaal domein neergezet. Compleet Mensenwerk is gevestigd in Wageningen en Druten en heeft als verzorgingsgebied Nijmegen Rivierenland en Food Valley. Dat betekent een goede regionale aansluiting en een aanvullende dienstverlening met Woonzorgnet, PGZ en ’t Zicht.
Deze krachtenbundeling zorgt daarmee voor een nog sterkere verbinding tussen zorg en participatie binnen het Sociaal domein.

Nieuwe Operationeel directeur en bestuurder
Oprichter Marc Visschers neemt afscheid als bestuurder van Compleet Mensenwerk, maar blijft gedurende een aantal maanden beschikbaar tijdens de overgangsfase. Hij draagt zijn taken over aan Hanne Derickx (Operationeel directeur) en Bas Steenbergen (Bestuurder) van Woonzorgnet.

Met de nieuwe samenwerking kan Compleet Mensenwerk de kwaliteit van zorg, begeleiding en andere dienstverlening vasthouden en zich verder ontwikkelen. De voordelen van het kleinschalige zoals vertrouwen, veiligheid en een fijne woon-, werk- en/of leeromgeving blijven behouden. “Ik ben er trots op dat Compleet Mensenwerk met deze stap behoort tot een organisatie die een prominente positie op de markt van begeleid wonen, ambulante zorg, re-integratie en participatie inneemt” aldus vertrekkend bestuurder Marc Visschers.

Wie is Woonzorgnet?
Woonzorgnet is een innovatieve zorgonderneming die kleinschalige woonvoorzieningen heeft en ambulant mensen met een GGZ-indicatie begeleidt en ondersteunt bij wonen, werken en zinvolle dagbesteding. Onder het motto ‘jezelf zijn’ ondersteunt Woonzorgnet mensen met een psychiatrische beperking om een door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen. Uitgaande van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en hun sociale omgeving. Net als Compleet Mensenwerk dus.