Bevorderen maatschappelijke deelname

In dit traject helpen wij mensen om de eerste stappen richting georganiseerde activiteiten te maken.

Het doel hiervan wordt op de persoon afgestemd. Zo kan het doel zijn om meer sociale contacten op te bouwen, een hobby te vinden of vrijwilligerswerk doen. Om de maatschappelijke deelname te bevorderen gaan wij aan de slag met:

  • Het sociale netwerk in kaart brengen
  • Doelen opstellen
  • Het verbeteren van zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Het leren herkennen van grenzen

In onze begeleiding zorgen wij voor één vaste coach die deze spannende eerste stappen zal begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat iemand zelf de regie houdt in het traject, maar wij proberen iemand wel op een positieve manier te prikkelen om zich te ontwikkelen.  Dit traject zal voor een sociaal vangnet zorgen zodat de kans op terugvalt in de oude situatie verkleind wordt.

Terug naar UWV.

Waarom Compleet Mensenwerk?

Binnen de re-integratiebegeleiding staat het werk centraal. Compleet Mensenwerk biedt ondersteuning op maat. Onze deskundige medewerkers hebben onder andere ruime ervaring met psychische/psychosociale problematiek, fysieke beperkingen en intercultureel werken. Wij kunnen maatwerk leveren binnen verschillende arbeidsmarktsectoren en aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. Vanwege de diversiteit aan expertises die wij tijdens een traject kunnen inzetten, is de nodige ondersteuning altijd dichtbij.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op via het algemeen contactformulier, bellen naar:
085 – 485 9688 of mailen naar:  info@compleet-mensenwerk.nl