drop_blue_leftdrop_blue_rightdrop_hoverdrop_large_leftdrop_large_rightdrop_menu

WEP

Wat uw mogelijkheden of belemmeringen ook zijn, we willen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de maatschappij. Vanuit deze visie zijn wij in samenwerking met de gemeente Wageningen en Wageningse ondernemers het project WEP Wageningen gestart.

WEP staat voor Werk Ervaring Pool. WEP Wageningen is een werkgelegenheidsproject waarin werkgevers en jobcoaches samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen op de reguliere arbeidsmarkt. De werkervaringsplekken zijn beschikbaar voor een periode van drie maanden. Deze periode geeft de jobcoach inzicht in eventuele problemen of belemmeringen op de werkvloer en het biedt u de mogelijkheid om te werken aan individuele doelen, zoals het opbouwen van uw conditie, omgaan met structuur en samenwerking met collega’s. Soms is er nog een periode nodig om door te kunnen stromen naar een betaalde baan. Dan kan de WEP verlengd worden of wordt u geplaatst bij een andere werkgever. Uiteindelijk werken we ernaar toe dat u kunt uitstromen naar betaald werk.

We zien dat WEP-kandidaten direct deel uitmaken van de organisatie en een bijdrage leveren aan het arbeidsproces. Er wordt op u gerekend en dat maakt WEP anders dan andere werkervaringsplekken. Het WEP-project is een groot succes. Het netwerk van organisaties die een werkervaringsplek aanbieden is flink uitgebreid. Toch zijn we altijd op zoek naar nieuwe organisaties die samen met ons willen kijken naar de mogelijkheden voor het aanbieden van een werkervaringsplek. Heeft u een werkervaringsplek beschikbaar? Neem gerust contact met ons op.

Werkervaringsplekken bij het Werkpunt

In aanvulling op de werkervaringsplekken bij regulieren bedrijven kunnen kandidaten voor een werkervaringsplek ook terecht bij het Werkpunt, een loods met werkervaringsplekken voor mensen die om verschillende redenen nog niet klaar zijn voor een betaalde baan.

Meer informatie?

Heeft u een werkervaringsplek beschikbaar bij uw bedrijf? Of wilt u meer weten over het WEP? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemeen contactformulier, bellen naar: 06 – 11 95 52 92 of mailen naar: info@compleet-mensenwerk.nl.