Compleet Mensenwerk

Wij werken vanuit de visie dat ieder mens het recht heeft om vanuit eigen kracht en mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk te participeren in de maatschappij.

Of het nu gaat om werk, stage, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats, scholing of een stabiele en veilige woonomgeving, Compleet Mensenwerk begeleidt, coacht en ondersteunt mensen om hun individuele wensen en doelen te bereiken.
Compleet Mensenwerk werkt in opdracht van Gemeenten en mensen met een PGB. Wij zijn gespecialiseerd in complexe-, meervoudige, psychiatrische en psychosociale problematiek.
Onze dienstverlening bestaat onder andere uit: life coaching, job coaching, trainingen, projecten voor specifieke doelgroepen en beschermd wonen

Onze dienstverlening kenmerkt zich door: maatwerk -wij kijken naar de complete mens en houden rekening met alle facetten uit iemands leven-, korte communicatielijnen met zowel de opdrachtgever als de kandidaat, het ontzorgen van onze opdrachtgevers, duidelijke stappen en doelen, samenwerking met betrokken maatschappelijke- en zorgaanbieders en onze sociaal juridische kennis.
Compleet Mensenwerk, dat is wat u van ons mag verwachten!

Dekra-logo